De cursus

omvat 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een stiltedag

De cursus bouwt voort op het acht weken Mind-Based-Stress-Reductie programma zoals ontwikkeld door J. Kabatt-Zinn in het Centre for Mindfulness in USA en beoogt:

  • Een systematische aanpak om nieuwe soorten controle en wijsheid in ons leven te ontwikkelen die gebaseerd zijn op ons innerlijk vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht.
  • Een actieve vorm van leren waarbij je , voortbouwend op de sterke punten die je al hebt, effectief leert omgaan met een verscheidenheid aan stress- en pijnklachten. Hierbij ga je er van uit  dat stress een natuurlijk onderdeel is van ons leven.
  • De kunst van het bewust leven waarbij  eigen de verantwoordelijk voor geestelijk en lichamelijk welbevinden voorop staat.

Het beoefenen van mindfulness in de wekelijkse bijeenkomsten en thuis gebeurt door:

  • Formele meditatie beoefening zoals: bodyscan, hatha-yoga, zitmeditatie en loopmeditatie
  • Informele beoefening door mindfulness te oefenen in het dagelijkse leven en werken
  • Tijdens cursusbijeenkomsten wordt ondersteunende informatie gegeven en is er gelegenheid  voor uitwisseling en het stellen van vragen rond het oefenen en het omgaan met levensstress en aan onderwijs gerelateerde stress
  • Deelnemers wordt gevraagd om zes dagen per week  minimaal 30 minuten per dag thuis te oefenen. Deelnemers ontvangen hiervoor oefen-cd’s en een werkmap.

Voorafgaand aan de cursus zal er een intakegesprek plaatsvinden. Er is ook de mogelijkheid voor een afrondend gesprek na afloop van de cursus.

 

Een leidinggevende vertelt:
"Ik begon aan de cursus in een moeilijke periode in mijn leven. Ik ben nu minder depressief. Tot mijn verwondering kan ik weer genieten van de kleine momenten. Ik ben opgewekter en milder voor mezelf en anderen. Wat ik vooral heb ontdekt is dat ik invloed kan hebben op mijn depressie."