Wat is mindfulness

Mindfulness wordt in het Nederlands omschreven als opmerkzaamheid. Het kent de volgende kwaliteiten en karakteristieken:

  • Mindfulness is op een niet oordelende manier aanwezig zijn bij wat zich intern en extern voordoet. Als we mindful zijn geven we aandacht aan de dingen precies zoals ze zijn in dit moment.
  • Mindfulness heeft het karakter van radicale acceptatie van wat er hier en nu is en ontwikkelt het vermogen om gewoontepatronen in ons denken, voelen en handelen te doorbreken. Hierdoor wordt ons bewustzijn van de realiteit van het huidige moment verscherpt  evenals de keuzes die we willen maken.
  • Het niet oordelende karakter van mindfulness helpt ons vrijer in het leven te staan, effectiever om te gaan met stress, moeheid , pijn en andere psychische of lichamelijke gezondheidsklachten.
  • Mindfulness helpt ons een vriendelijke houding te ontwikkelen naar ons zelf en naar anderen.

 

Een mentor vertelt:
“Sinds het volgen van de cursus ervaar ik veel meer rust in mezelf. En ik merk als je zelf rust uitstraalt werkt dat onmiddellijk door in de klas.”